शक्ति, रेखा केबल र विस्तार तार

छवि निर्माता भाग संख्या निर्माता वर्णन मात्रा उपलब्ध छ एकाई मूल्य Order
P2392X P2392X Switchcraft Inc. CORD 18AWG 5-15P - 320-C13 7.50 120 $20.94000/ pcs
LPCA12 LPCA12 Panduit Corp CORD 17AWG IEC320C14 - 320C13 3 50 $27.54000/ pcs
LPCA09X LPCA09X Panduit Corp CORD 17AWG IEC320C14 - 320C13 6 80 $34.24000/ pcs
NPCA01X NPCA01X Panduit Corp CORD 18AWG IEC320C14 - 320C13 2 20 $22.37000/ pcs
NPCA01 NPCA01 Panduit Corp CORD 18AWG IEC320C14 - 320C13 2 15 $24.86000/ pcs
NPCB08X NPCB08X Panduit Corp CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 4 2 $45.42000/ pcs
PC14C13BL8 PC14C13BL8 Panduit Corp CORD 18AWG IEC320C14 - 320C13 8 0 $0.00000/ pcs
NPCB02X NPCB02X Panduit Corp CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 3 30 $40.11000/ pcs
LPCB14X LPCB14X Panduit Corp CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 6 100 $56.90000/ pcs
P620C19BL1.5 P620C19BL1.5 Panduit Corp CORD 12AWG 6-20P - 320-C19 1.50 17 $25.63000/ pcs
NPCA04X NPCA04X Panduit Corp CORD 18AWG IEC320C14 - 320C13 6 3 $32.34000/ pcs
LPCB04 LPCB04 Panduit Corp CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 6 20 $63.23000/ pcs
LPCA01X LPCA01X Panduit Corp CORD 17AWG IEC320C14 - 320C13 2 47 $22.14000/ pcs
PC14C13GY3 PC14C13GY3 Panduit Corp CORD 18AWG IEC320C14 - 320C13 3 0 $0.00000/ pcs
LPCB02X LPCB02X Panduit Corp CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 3 30 $41.21000/ pcs
NPCA02X NPCA02X Panduit Corp CORD 18AWG IEC320C14 - 320C13 3 3 $25.69000/ pcs
P515C19BL3 P515C19BL3 Panduit Corp CORD 14AWG NEMA5-15P - IEC320 3 85 $35.21000/ pcs
NPCB12 NPCB12 Panduit Corp CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 3 30 $44.41000/ pcs
NPCB09 NPCB09 Panduit Corp CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 6 20 $60.74000/ pcs
LPCA14X LPCA14X Panduit Corp CORD 17AWG IEC320C14 - 320C13 6 50 $34.24000/ pcs